از روستای چشم تو گذر کردم به شهر عشق / شهری که این غریبه در آن گم نمی شود .

 
*******************


تا تو هستی و غزل هست دلم تنها نیست / محرمی چون تو هنوزم به چنین دنیا نیست / از تو تا ما سخن عشق همان است که رفت / که در این وصف زبان دگری گویا نیست .


maha1.mihanblog.com


*******************


خوشبختی مثل پروانه است ، اگه دنبالش بری فرار میکنه ، ولی اگه بایستی رو سرت میشینه ، برات آرزوی یک دنیا پروانه دارم .
 

*******************


زنده بودنم با تو بودن است و نفس کشیدنم به هوای توست ، دوستت دارم .
 

*******************


دیده ام خورشید را در خواب ، تعبیرش تویی / خواب در یاد شب مهتاب ، تعبیرش تویی / خوب من خواب تو را دیدن در این دنیای بد / چون گل روییده در مرداب ، تعبیرش تویی .
 

*******************


هست آن نیست که هر لحظه کنارت باشد / هست آن است که هر لحظه به یادت باشد .
 

*******************

maha1.mihanblog.com
تا بپیوندد به دریا کوه را تنها گذاشت / رود رفت اما مسیر رفتنش را جا گذاشت / هیچ وصلی بی جدایی نیست ، این را گفت و رود / دیده گلگون کرد و سر بر دامن صحرا گذاشت .
 

*******************


عشق گلی است که اگر آن را به قصد تجزیه و تحلیل پرپر کنید ، هرگز قادر نخواهید بود که آن را دوباره جمع کنید .
 

*******************


صبح بی تو رنگ بعد از ظهر یک آدینه دارد / بی تو حتی مهربانی ، حالتی از کینه دارد .


*******************


طنین نبض بارانی / بلوغ چشمه سارانی / تو را من دوست می دارم / و می دانم که می دانی .


*******************


ذوقم که میرسد به تو فعال میشود / دور از تو خاک میخورد و چال میشود / این عاشق خجالتی از شرم چشمتان / هر وقت میرسد به شما لال میشود .
 

*******************
maha1.mihanblog.com

فدایت ای گل زیبای هستی / نمیدانم کجا بی من نشستی / قشنگی های فردایم تو هستی / یگانه گنج دنیایم تو هستی .
 

*******************


سهم من از تو دوریه تو لحظه های بی کسیم / قشنگی قسمت ماست که ما بهم نمی رسیم .
 

*******************


کجا دنبال مفهومی برای عشق می گردی / که من این واژه را تا صبح معنا می کنم هر شب .
 

*******************


تنها صدای قلب تو حرمت خون منه / کاشکی بدونی خواستنت به قیمت جون منه .
 

*******************


اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است / دنیا برای از تو نوشتن مرا کم است / گاهی تو را کنار خود احساس می کنم / اما چقدر دل خوشی خواب ها کم است .
 

*******************
maha1.mihanblog.com

خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد / خواهان کسی باش که خواهان تو باشد .


*******************گفته بودی درد دل کن گاه با هم صحبتی / کو مهربان راز داری کو دل پر طاقتی / شمع وقتی داستانم را شنید آتش گرفت / شرح حالم را اگر نشنیده باشی راحتی .