اشك های نیومدنت روی گونه هام ماسیده ، نبوسیم نمك گیر میشی . . .

maha1.mihanblog.com

قلب من با قلب تو خورده گرهنكنه ناز كنی ، باز كنی این دو گرهدو كلام حرف حساب باهات دارم ، می خوام بگم با معرفت دوست دارم


ز مرگم هیچ نمی ترسماگر دنیا سرم ریزداز این ترسم كه بعد از من گلم را دیگری بوسد . . .

maha1.mihanblog.com

همیشه دلیل شادی كسی باش نه قسمتی از شادی او، و همیشه قسمتی از غم های كسی باش نه دلیل او ( زرتشت )


وقتی تو پیروز میشی من با غرور به همه میگم : هی اون دوست منه !اما وقتی میبازی كنارت میشینم و میگم : هی من دوست توام . . .

maha1.mihanblog.com

قلب من با قلب تو خورده گرهنكنه ناز كنی ، باز كنی این دو گرهدو كلام حرف حساب باهات دارم ، می خوام بگم با معرفت دوست دارم


دیشب فرشته ای فرستادم تا از تو مواظبت کند اما وقتی رسید تو خواب بودی زود برگشت و گفت هیچ فرشته ای نمی تواند مواظب فرشته ای دیگر باشد


من به دو چیز عشق می ورزم یکی تو و دیگری وجودت و به دو چیز اعتقاد دارم یکی خدا و دیگری تو . من در این دنیا دو چیز میخواهم یکی تو و دیگری خوشبختی تو .من این دنیا را برای دو چی میخواهم یکی تو و دیگری با تو.

maha1.mihanblog.com

دوستت دارم قد یه بشکه بنزین، خاطرخواتم قد یه پمپ بنزین، روز تولد تو بهترینم، هدیه بهت میدم یه کارت بنزین .


اگه دیدی تو آسمون هیچ ستاره ای نیست ناراحت نشو خودم حاضرم تا صبح برات چشمک بزنم تا بشم تک ستاره ی دلت

maha1.mihanblog.com

فریاد من سکوت کردن است… ابراز عشق من قهر کردن است… شادی من گریه کردن است .


اگه من و تو دوتا برگ باشیم، هنگام خزان من زودتر از تو میشکنم تا زمانی که می افتی در آغوشم بگیرمت

maha1.mihanblog.com

خنده بر لب می زنم تا کس نداند حال من ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت.


از خدا پرسیدم چی دوست داری ؟ گفت : سخاوت .

دیوانه گفت : حماقت .

غم گفت : ملامت .

کوه گفت : صلابت .

معشوق گفت : نگاهت .

فدای تو که گفتی : رفاقت .

maha1.mihanblog.com

من نشانی از تو ندارم اما نشانی ام را برای تو می نویسم: درعصرهای انتظار ،به حوالی بی کسی قدم بگذار !

خیابان غربت را پیدا کن و وارد کوچه پس کوچه های تنهایی شو ! کلبه ی غریبی ام را پیدا کن ، کناربید مجنون خزان زده و کنارمرداب آرزوهای رنگی ام! درکلبه را باز کن و به سراغ بغض خیس پنجره برو! حریر غمش را کنار بزن! مرا می یابی


راز تو اسیر توست ، فقط تا لحظه ای که آن را بر زبان نیاوری و فاش نسازی . اما به محض این که رازت را فاش کنی، از آن پس تو اسیر آن می شوی

maha1.mihanblog.com

باید که مهربان بود ، باید که عشق ورزید ، زیرا که زنده بودن ، هر لحظه احتمالیست


بوسه ابتکاریست از طبیعت ، برای زمانیکه احساس در کلام نمی گنجد . . . میبوسمت


دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست ، جای چشم ابرو نگیرد ، گرچه او بالاتر است


maha1.mihanblog.com