گلچین اس

اس ام اس های سر کاری سری دومس ام اس جدید radsms.com

ا ب پ ت آ ۳ ث . . .

ببخشید فقط دکمه  ۳  گوشیم کار میکنه !

.

.

. Mamsa1.mihanblog.com

 

میگن زن ها فرشته اند

البته فرشته قبض روح مردهای بی شعور!!

.

.

.

بازم شادی و بوسه / تو هر لحظه و ساعت
هیچ وقت کهنه
نمی شه / دوستت دارم کثافت!

.

Mamsa1.mihanblog.com

.

.

دعای خالصانه یک کودک:خدایا، لطفا برای خانمهای فقیری که توی کامپیوتر بابام

هستند لباس بفرست !!!

.

.

Mamsa1.mihanblog.com

.

اس ام اس جوک ، اس ام اس خنده دار ، جوک و اس ام اس جدید radsms.com

غضنفر ماشین تخلیه فاضلاب می خره

پشتش می نویسه

ر*یــــــدن شما روزی ماست !!!

.

.

.

اس ام Mamsa1.mihanblog.com

اس جوک ، اس ام اس خنده دار ، جوک و اس ام اس جدید radsms.com

دیشب خیلی هواتو کرده بودم تو فکرت بودم که خوابم برد

فرشته آرزو ها رو تو خواب دیدم گفت یه آرزو بکن ، منم تو رو خواستم

فرشته آرزو ها گفت : ما تو کار جنس بنجل نیستیم !!!

Mamsa1.mihanblog.com