Mamsa1.mihanblog.com

 

امروز رفتم دکتر ، گفت رگهای قلبت بسته شده ! شرمنده دیگه راهی برای بیرون اومدنت نیست


شلوار چهار سالگیت رو بپوش ! ببین چقدر تنگ شده برات اندازه همون دلم تنگ شده برات !


تنها داروئی که 2 خاصیت داره چشم های قشنگ توست که هم آرومم میکنه هم داغون !


بوسه ابتکاریست از طبیعت ، برای زمانیکه احساس در کلام نمی گنجد . . . میبوسمتMamsa1.mihanblog.com


شاید نشود به گذشته بازگشت و یک آغاز زیبا ساخت ، ولی میشود هم اکنون آغاز کرد و یک پایان زیبا ساخت...

عشق تو چشمهای هم نگاه کردن نیست با چشمهای هم به زندگی نگاه کردنه
 

باید در زندگی همچون دریا بود تا اگر با سنگهای سخت برخورد کردیم ، سنگها در عمق ما محو شوند نه ما در عمق سنگها


زیبا ترین غروب : غروب عاشقان......زیبا ترین سنگ : دل یار. زیبا ترین مایع : اشك .....زیبا ترین ناله :آه....زیبا ترین دوست : قلب (تو) زیبا ترین كلام دوستت دارم


خداحافظ : ولی هرگز نخواهی رفت از یادم خداحافظ : ولی این یعنی در اندوه تو میمیرم دراین تنهایی مطلق که می بندد ، به زنجیرم و بی تو لحظه ای حتی دلم طاقت نمی آرد

Mamsa1.mihanblog.com