این خیلی بده که تو سال 2011 هنوز بعضی از پسرای ایرونی دنبال متلک انداختن به یه دخترن که تو برف گیر کرده.

مقصر اصلی جهان سومی موندن ما هیچکس نیست جز آدمایی که همه چیز زندگی رو تو خندیدن به دیگران میبینن...

امروز با هزار بدبختی از خونه زدم بیرون برم امتحان

 بدم اما پشیمون شدم که تو کشوری که هنوز

خیلی مردهاش به فکر تیکه انداختن به یه دخترن

من دانشگاه رو میخوام چکار ؟

اصلا منو چه به اظهار نظر در مورد مسائل جامعه!!!

خودتون برید تحقیق کنین !!!

مگه من جامعه شناسم؟؟؟؟