جمله های زیبا از دکتر علی شریعتیبرای خوشبخت بودن به هیچ چیز نیاز نیست جز نفهمیدن ، پس تا میتوانی خر باش تا خوش باشی...

 


وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها میکند شاید پرهایش سفید بماند،اما قلبش سیاه خواهد شداساسا ، خوشبختی فرزند نامشروع حماقت است. همه کسانی که در جست و جوی خوشبخت بودن هستند بی خود تلاشی

در بیرون از خویش نکنند اگر بتوانند " نفهمند" می توانند " خوشبخت " باشند.برای شناکردن به سمت مخالف رودخانه قدرت و جرات لازم است وگرنه هر ماهی مرده ای هم میتواند از طرف جریان آب حرکت

کند
خدایا به من کمک کن وقتی میخواهم در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم اول کمی با کفشهایش راه بروم.

 


من رقص دختران هندی را از نماز خواندن پدر و مادرم بیشتر دوست دارم چون این دختران از روی عشق میرقصند ،اما پدر و مادرم از روی عادت…بزرگترین خوشبختی ادمها بد بختی های کوچکشان است

 


اگر نمیخواهی به دست هیچ استبدادگری گرفتار شوی فقط یک کار کن : بخوان و بخوان و بخوان.
من چیستم؟
لبخند پر ملامت پاییزی غروب در جستجوی شب
که یک شبنم فتاده به چنگ شب حیات ، گمنام و بی نشان
در آرزوی سر زدن آفتاب مرگ

 

 


هنگامی دستم را دراز کردم که دستی نبود
هنگامی لب به زمزمه گشودم که مخاطبی نداشتم
و هنگامی تشنه آتش شدم،
که در برابرم دریا بود و دربا و دریا...

تا بی پناه نگردم ، پناهم نخواهی داد


تا نیفتم ، دستم را نخواهی گرفت

 
آنجا که عشق فرمان می دهد،


« محال سر تسلیم فرود می آورد

 

 


میدانم تشنه ای اما این دریا را درون یک کوزه نمیتوان کرد...

 

 


تنهایی ، آرامگاه جاوید من است
و درد و سکوت ، همنشین تنهایی من

 


خوشبخت اگر خار بکارد / از بخت خوشش لاله و ریحانه در آید / بدبخت اگر مسجدی از آینه سازد / یا سقف فرو ریزد و یا قبله کج آید .

 


در عجبم از مردمی که خود زیر شلاق ظلم و ستم زندگی می کنند، و بر حسینی می گریند که آزادانه زیست و آزادانه مرد

 


اگر تنها ترین تنها باشم باز هم خدا هست او جانشین تمام نداشتن هاست

 


خدایا:چگونه زیستن را به من بیاموز ،چگونه مردن را خود فرا خواهم گرفت...ذات خویش را می جویم و نمی یابم، من سایه ی اویم، او كجاست...؟؟؟

 


اکنون تو با مرگ رفته ای و من اینجا تنها به این امید دم میزنم که با هر نفس گامی به تو نزدیک تر میشوم . این زندگی من است

 


اگر قادر نیستی خود را بالا ببری همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه‌ای را بالا ببری

 
به سه چیز تکیه نکن ، غرور، دروغ و عشق.آدم با غرور می تازد،با دروغ می بازد و با عشق می میرد               


پروردگارا خرابه قلبم از تمام کاخ های جهان زیباتر است چون تو در آن هستی!

 

 


دردمان حصار برکه نیست ، دردمان زیستن با ماهیانی است که فکر دریا هم به ذهنشان خطور نکرده .....

 

 


در آن سوی ناکامی ها همیشه خدایی هست که داشتنش جبران نداشته ها ست

 

 


اندیشیدن در مورد پایان هر چیز بودن را تلخ میکند،بگذار پایان نیز همانند آغاز تو را غافلگیر کند...