<   >

از همون بچگی هیچوقت نفهمیدمـ که کدومـ علامت کوچیکتره کدومـ بزرگتر

حالا امـ نمیدونمـ از کی بپرسمـ

چون از همون بچگی که اینو نفهمیدمـُ بقیه میفهمیدن از ترس اینکه مسخره مـ کنن رومـ نمی شد از کسی - حتی معلمـ - بپرسمـ

+ چون فک میکردمـ آخرش همه میخوان بگن یعنی تو اینو نمیدونی ؟

+ میشه شما بهمـ بگین